Logo12

 

       

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. JANA DEKERTA W BLEDZEWIE

                        
 
 

DAJ SOBIE SZANSĘ


 

Projekt obejmował następujące działania:

 

1. „Chcemy lepiej” - zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce.

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • niwelowanie zaległości,
  • utrwalanie bieżących wiadomości,
  • pomoc nauczyciela przy odrabianiu zadań domowych


2. „Chcemy więcej” - zajęcia dla uczniów zdolnych.
     „Znawcy przyrody” (kółko przyrodnicze),
     „Miłośnicy języka ojczystego” (kółko polonistyczne),
     „Bliżej Europy” (kółko z j . niemieckiego, 
     „Mali poszukiwacze”, „Zręczne ręce” (kształcenie zintegrowane).

3. „Ortografia i jej koło w naszej szkole na wesoło” - zajęcia dla uczniów, którzy chcieli doskonalić swoje umiejętności  ortograficzne.

4. „Z komputerem za pan brat” - zajęcia dla uczniów doskonalących wiadomości i umiejętności z ITC.

5. „Z muzyką radośniej” - zajęcia rozwijające zamiłowanie uczniów do muzyki, poszerzające wiedzę i zdolności uczniów w tym zakresie.

6. „Bliskie spotkania ze sztuką” -  zajęcia wzbogacające i rozszerzające wiedzę i słownictwo uczniów z zakresu wiedzy o sztuce.

7. „Aktorzy są wśród nas”.

8. „Piękna jest nasza Ojczyzna” – wycieczki edukacyjne. 

9. „Przed nami Igrzyska” - zajęcia dla uczniów wykazujących predyspozycje sportowe, stworzenie „szkolnym sportowcom” warunków do przygotowywania ię do zawodów sportowych w wybranej dyscyplinie sportu.

10. „Razem z innymi” – organizacja imprez kulturalnych z udziałem środowiska lokalnego.

 

Projekt  był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )