Logo12

 

       

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. JANA DEKERTA W BLEDZEWIE

                        
 
 


NASZA SZKOŁA

 

Pierwsze wzmianki w dokumentach dotyczące bledzewskiej oświaty pochodzą z I połowy XVIII wieku. W dokumencie potwierdzającym podporządkowanie fary bledzewskiej cystersom wystawionym przez biskupa poznańskiego księcia Czartoryskiego w 1740 r. istnieje wzmianka, o tym, że przy parafii działał szpital i szkoła z jednym nauczycielem.  W spisie mieszkańców klasztoru z roku 1802 wśród trzynastu osób świeckich zajmujących się obsługą klasztoru wymienione są 2 - pełniące równocześnie funkcje nauczycieli i organistów. Nie znaczy to wcale, że wcześniej w Bledzewie nie było szkoły- istnienie tak dużego opactwa z pokaźną biblioteką (jedną z bogatszych w naszej części Europy) sugerowałoby raczej działalność jakiejś szkoły, chociażby dla kandydatów na zakonników. W czasach przynależności Bledzewa do Prus, a później Niemiec prowadzone było tutaj jedynie szkolnictwo na poziomie elementarnym. Po powrocie Bledzewa w granice Polski w 1945r., wykorzystując budynek byłej niemieckiej szkoły, uruchomiono polską szkołę podstawową. Jej pierwszym kierownikiem została pani Monika Dietrich. 

 

 Szkoła Podstawowa w Bledzewie przechodziła rożne koleje organizacyjne, tak jak całe polskie szkolnictwo podstawowe. Na początku była szkołą 7-klasową, później 8-klasową, by dzisiaj funkcjonować jako 6-klasowa. Warto podkreślić, że do chwili obecnej szkoła istnieje w tym samym budynku, w którym rozpoczęła działalność w 1945 roku.  Jedyną zmianę stanowi możliwość korzystania z budynku nowoczesnej hali sportowej oddanej do użytku w 2002 roku.

Szkoła Podstawowa w Bledzewie zawsze stanowiła istotny element życia mieszkańców naszej społeczności jako organizator bądź uczestnik większości imprez organizowanych na terenie gminy Bledzew.

 

 Nadanie imienia oraz wręczenie sztandaru to bardzo ważne wydarzenie w historii naszej szkoły - od 3 maja 2009r. jesteśmy Szkołą Podstawową imienia Jana Dekerta, bledzewianina, który dwukrotnie został prezydentem stolicy Polski.

 Do Szkoły Podstawowej w Bledzewie uczęszczają uczniowie z następujących miejscowości: Bledzew, Chycina, Dębowiec, Goruńsko, Krzywokleszcz, Popowo, Sokola Dąbrowa, Stary Dworek i Zemsko.

 

Kierownicy i dyrektorzy SP w Bledzewie od września 1945 r. do dziś:

*Monika Ditrich

*Henryk Kubiak

*Marian Tarnowski: 1955 - 1956

*Izydor Bimek: 1956 - 1968

*Stanisław Bronowski: 1968 – 1991 (z-ca GDS, dyr. ZSG, dyr. SP)

*Stanisław Krzysiek: 1972 – 1999 (dyr. Szkoły, GDS, IOiW)

*Grażyna Stempel: 1999 – 2004

*Ewa Szczerbakowicz: 2004- …

NADANIE IMIENIA SZKOLE - KARTKA Z KRONIKI SZKOLNEJ

sztandar_1       Uroczystość nadania imienia szkole rozpoczęła się w Kościele Parafialnym w Bledzewie o godzinie 12.00 Mszą Świętą, w czasie której poświecono sztandar. Poczet sztandarowy stanowili przedstawiciele fundatorów sztandaru.

 

Uroczystą mszę upiększoną śpiewem rozradowanej młodzieży i operowym głosem Honorowego Obywatela Bledzewa, Pana Andrzeja Batora, celebrowali Ksiądz Proboszcz Zbigniew Zdanowicz oraz Ksiądz Wikary Ireneusz Bagiński. Oprawę muzyczną stanowił także akompaniament do pieśni grany przez orkiestrę strażacką. 

sztandar_2

 Msza zakończyła się o godzinie 13 po czym utworzono kolumnę i nastąpił przemarsz wszystkich uczestników do Szkoły Podstawowej, których ulicami Bledzewa poprowadziły urocze mażoretki w paradnych strojach.

 Dalsza część uroczystości odbyła się na szkolnej sali gimnastycznej, duże wrażenie na wszystkich zrobił przygotowany wystrój – Orzeł Biały na tle naszych barw narodowych.

sztandar_3Wprowadzono poczty sztandarowe i odśpiewano hymn państwowy. Obok naszego sztandaru stanęły także poczty sztandarowe zaproszonych na tę uroczystość szkół.

 

Przed przyjęciem sztandaru Wójt Gminy, Pan Leszek Zimny, odczytał Akt Fundacyjny Sztandaru, a Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jerzy Dawidowicz, odczytał Uchwałę Rady Gminy dotyczącą nadania imienia naszej szkole. Przedstawicielki Samorządu Szkolnego przedstawiły zebranym historię szkoły i uzasadnienie wyboru Jana Dekerta na jej patrona. sztandar_4

 

Następnie Wójt Gminy przyjął sztandar od pocztu sztandarowego fundatorów i przekazał go Dyrektor Szkoły Podstawowej, Pani Ewie Szczerbakowicz, która złożyła przyrzeczenie na sztandar szkoły. Po prezentacji sztandar wraz z insygniami przekazany został pocztowi sztandarowemu uczniów. Po tym, jak cała społeczność uczniowska złożyła ślubowanie na sztandar szkoły, nastąpiło symboliczne przybijanie gwoździ do sztandaru. 

 Pani Dyrektor podziękowała fundatorom sztandaru wręczając pamiątkowe dyplomy. Po przemówieniach zaproszonych gości i wręczeniu prezentów dla naszej szkoły wyprowadzono sztandary szkół.

sztandar_5

Na koniec uczniowie zaprezentowali scenkę teatralną upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja i postać naszego patrona Jana Dekerta. 

 

Nadanie imienia naszej szkole to bardzo ważne wydarzenie, do którego wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice starannie się przygotowywali, dlatego Pani Dyrektor, Ewa Szczerbakowicz, podziękowała wszystkim za włożony trud i gościom za uświetnienie tego wydarzenia swym przybyciem.

 

 

Od 3 MAJA 2009r. jesteśmy Szkołą Podstawową imienia Jana Dekerta w Bledzewie.

 

wpisała Elżbieta Rajtar

I POCZET SZTANDAROWY

sztandar_6


 

 

 I poczet sztandarowy: 

 

CHORĄŻY  - SZYMON ZYGMUNT

ASYSTA    - MARTA DYŁO

ASYSTA    - MAGDALENA MUCHA

 

Ślubowanie nastąpiło 3 maja 2009r. podczas uroczystości nadania imienia i sztandaru szkole.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )