Logo12

 

       

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. JANA DEKERTA W BLEDZEWIE

                        
 
 

„Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas  I, II, III w Gminie Bledzew”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2

 

 

Zajęcia realizowane w  naszej szkole:

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

lightbox

lightbox

 

60h w ciągu w roku szkolnego 2012/2013. 

 

(30 h w I sem. i 30 h w II sem.),

 

2 grupy, 8 U

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE

lightbox

lightbox

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie matematycznym:

 

30 h w ciągu roku szkolnego 2012/2013.

 

(12 h w I sem. i 18 h w II sem.), 

1 grupa, 8U

 

 

 

  

lightbox

lightboxlightbox

 

 

 

"MĄDRE DZIECKO"

lightbox

lightbox

 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

 

(techniki szybkiego czytania, zapamiętywania, koncentracji) 

lightbox

 

150 h w roku szkolnym 2012/2013 -30h dla każdej grupy;

(90 h w I semestrze i 60 h w II semestrze),

5  grup, 40 uczniów/uczennic.

 

lightboxlightboxlightbox
lightboxlightboxlightbox

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )