Logo12

 

       

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. JANA DEKERTA W BLEDZEWIE

                        
 
 


ROK SZKOLNY 2019-2020

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ZARZĄDZENIE NR 1/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Dekerta w Bledzewie

z dnia  12 września 2019 r.

 

 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz .U. z 2017 r., poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

1)      31.10.2019r.,

2)      2.01-3.01.2020 r.,

3)      21-24.04.2020r.,

4)      12.06.2020r.

§ 2

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o ustalonych terminach dni wolnych oraz możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, jeżeli w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Dyrektor 

Ewa Szczerbakowicz

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

L.P.

UROCZYSTOŚĆ/IMPREZA

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

 1.  

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Dyrektor

2 IX 2019 r.

 1.  

PASOWANIE NA UCZNIA

M. Kośmider

X 2019 r.

 1.  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

G. Siuda

M. Kruszelnicka

X 2019 r.

 1.  

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI, PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH, KONKURS WIEDZY O HISTORII POLSKI

K. Hądzlik,
M. Kunicka,
W. Bujakowski

XI 2019 r.

 1.  

KONCERT „ NA JESIENNĄ NUTĘ”

J. Skołuda - op

XI 2019 r.

 1.  

ANDRZEJKI

Samorząd Szkolny

XI 2019 r.

 1.  

MIKOŁAJKI

Rada Rodziców

XII 2019 r.

 1.  

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

E.  Ignacik-Dziembowska

M. Sobczyński

XII 2019 r.

 1.  

ZABAWA KARNAWAŁOWA

Wych. Klas op, 0,

I-III

I/II 2020r.

 1.  

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

I CHŁOPCÓW

A. Krzysiek

I 2020 r.

 1.  

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

J.  Skołuda

K. Borucka

I 2020 r.

 1.  

KONKURS RECYTATORSKI

G. Siuda

E.  Ignacik-Dziembowska

W. Woźny

II 2020 r.

 1.  

PRZYJĘCIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ W POCZET CZYTELNIKÓW

W. Woźny

J. Szostak - Woźny

II 2020 r.

 1.  

KONKURS ORTOGRAFICZNY

E. Rajtar

E.  Ignacik-Dziembowska

G .Siuda

II/ III 2020 r.

 1.  

PRZEGLĄD PIEŚNI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W. Bujakowski

III 2020 R.

 1.  

WIELKANOC

Ks. M. Krzyżanowski

IV 2020 r.

 1.  

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA/ KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

W. Bujakowski

Ł. Kukla

V 2020 r.

 1.  

DZIEŃ MAMY I TATY

J.  Skołuda

K. Borucka

V 2020 r.

 1.  

DZIEŃ DZIECKA - FESTYN

A. Krzysiek

M. Dyczko

VI 2020 r.

 1.  

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

E.  Ignacik-Dziembowska

W. Bujakowski

26 VI 2020 r.

 1.  

POŻEGNANIE KLAS VIII

M. Tymeczko

26 VI 2020 r.

 1.  

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

J.  Skołuda

VI 2020 r.

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ZARZĄDZENIE NR 2/2018/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Dekerta w Bledzewie

z dnia  14 września 2018 r.

 

 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019  w dniach:

 • 02 listopada 2018 r.
 • 29 – 30 kwietnia 2019 r.

§ 2

W załącznikach do zarządzenia znajdują się harmonogramy organizacji pracy szkoły w ww. dniach.

§ 3

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o ustalonych terminach dni wolnych oraz możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, jeżeli w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Dyrektor 

Ewa Szczerbakowicz

ROK SZKOLNY 2017/2018

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Dekerta w Bledzewie

z dnia 15 września 2017 r.

 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018  w dniach:

 • 02 - 03 listopada 2017 r.
 • 18 - 20 kwietnia 2018 r.
 • 02 - 04 maja 2018 r.
 • 01 czerwca 2018 r.

§ 2

W załącznikach do zarządzenia znajdują się harmonogramy organizacji pracy szkoły w ww. dniach.

 

§ 3

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o ustalonych terminach dni wolnych oraz możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, jeżeli w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Dyrektor 

Ewa Szczerbakowicz

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Uroczystość/Impreza

Odpowiedzialny

Termin realizacji

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektorzy

4 IX 2017 r.

II Wojna Światowa

Ł. Kukla

M. Kunicka

IX 2017 r.

Pasowanie na ucznia

E. Rajtar

X 2017 r.

Dzień Edukacji Narodowej

M. Kruszelnicka

M. Kośmider

13 X 2017 r.

Święto Niepodległości

G. Siuda

10 XI 2017 r.

Przegląd Pieśni Patriotycznej

W. Bujakowski

10 XI 2017 r.

Andrzejki

Samorząd Szkolny

XI 2017 r.

Mikołajki

Rada Rodziców

XII 2017 r.

Życzenia Bożonarodzeniowe

Ks. D. Siwak

K. Szczerbakowicz

22 XII 2017 r.

Zabawa karnawałowa

Wych. klas „OP”, „0”, I-III

I 2018 r.

 WOŚP

M. Bronowski

I 2018 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt

M. Bronowski

A. Krzysiek

J. Szostak

I 2018 r.

Dzień Babci i Dziadka

J. Skołuda

J. Sicińska

I 2018 r.

Konkurs recytatorski

G. Siuda

E. Ignacik-Dziembowska

E. Bronowska

II 2018 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców

M. Bronowski

A. Krzysiek

J. Szostak

II 2018 r.

Przyjęcie uczniów klasy I w poczet czytelników

E. Bronowska

II 2018 r.

Konkurs ortograficzny klas III-VII +gimnazjum

M. Kruszelnicka

K. Borucka

G. Siuda

II 2018 r.

Przegląd Pieśni o Żołnierzach Wyklętych

Ks. D. Siwak

W. Bujakowski

1 III 2018 r.

Dzień Kobiet

K. Borucka   

E. Ignacik - Dziembowska

8 III 2018 r.

Wielkanoc

Ks. D. Siwak

30 III 2018 r.

Święto Konstytucji 3 Maja i KONKURS o patronie szkoły

W. Bujakowski   

R. Denenfeld

27 IV 2018 r.

Konkurs Mitologiczny dla klas V

W. Bujakowski   

E. Ignacik - Dziembowska

V 2018 r.

Dzień Mamy i Taty

J. Skołuda     

 J. Sicińska

V 2018 r.

Dzień Dziecka - festyn

A. Krzysiek     

J. Szostak

VI 2018 r.

Konkurs Wiedzy o Samorządzie i Gminie Bledzew

W. Bujakowski

VI 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego

M. Kunicka

K. Szczerbakowicz

22 VI 2018 r.

ROK SZKOLNY 2016/2017

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W roku szkolnym 2016/17 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

 • 31 października 2016.,
 • 02 maja 2017r.,
 • 04 maja 2017 r.
 • 05 maja 2017 r.,
 • 16 czerwca 2017 r. 

 

W ww. dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Lp.

Uroczystość/ Impreza

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

dyrektor

01 IX 2016 r.

2.

Pasowanie na ucznia

M. Kośmider

X 2016 r.

3.

Dzień Edukacji Narodowej

E. Ignacik - Dziembowska

13 X 2016 r.

4.

Święto Niepodległości

W. Bujakowski

R. Denenfeld

 10 XI 2016 r.

5.

Andrzejki

Samorząd Szkolny

XI 2016 r.

6.

Mikołajki

Rada Rodziców

XII 2016 r.

7.

Życzenia świąteczno-noworoczne

Ks. Dawid Siwak

22 XII 2016 r.

8.

Choinka - zabawa karnawałowa

Wych. klas I-III

I 2017 r.

9.

Dzień Babci i Dziadka

w klasach

I 2017 r.

10.

Konkurs recytatorski klasy I-III

J.  Sicińska

E. Ignacik - Dziembowska

E. Bronowska

II 2017 r.

11.

Przyjęcie uczniów klasy I w poczet czytelników

E. Bronowska

II 2017 r.

12.

Konkurs ortograficzny klasy III-VI

E. Ignacik – Dziembowska

E. Rajtar

I/II 2017 r.

13.

Powitanie wiosny

Wych. klas I-III

21 III 2017 r.

14.

Wielkanoc

J. Sicińska

12 IV 2017 r.

15.

Święto konstytucji 3 Maja i KONKURS o patronie szkoły

W. Bujakowski

R. Denenfeld

E. Bronowska

28 IV 2017 r.

16.

Dzień Matki i Dzień Dziecka-Festyn rodzinny

A.Krzysiek,

E. Bronowska

VI 2017 r.

17.

Konkurs Wiedzy o Samorządzie i Gminie Bledzew

W. Bujakowski

VI 2017 r.

18.

Zakończenie roku szkolnego

K. Borucka

23 VI 2017 r.

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

Lp.

Uroczystość/ Impreza

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor szkoły

01.09.2011

2.

Przyjęcie uczniów klasy I w poczet społeczności szkolnej

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy I

wrzesień

3.

Pasowanie na ucznia

Elżbieta Rajtar

październik

4.

Dzień Edukacji Narodowej

Jolanta Sicińska, Magdalena Dyczko

13.10.2011

5.

Święto Niepodległości

Witold Bujakowski

10.11.2011

6.

Andrzejki

Wychowawcy klas

30.11.2011

7.

Mikołajki

Rada Rodziców

06.12.2011

8.

Życzenia świąteczno – noworoczne

Beata Szymańska, Wojciech Woźny

22.12.2011

9.

Choinka – zabawa karnawałowa

Wychowawcy klas

styczeń

10.

Dzień Babci i Dziadka

Wychowawcy klas I-III

23.01.2012

11.

Konkurs recytatorski

Jolanta Sicińska,

Maria Kruszelnicka

marzec 2012

12.

Przyjęcie uczniów klasy I w poczet czytelników

Elżbieta Bronowska

 luty 2012

13.

Konkurs ortograficzny klasy III-VI

Jolanta Sicińska,

Maria Kruszelnicka

 marzec 2012

14.

Wielkanocne tradycje

Ryszard Denenfeld

04.04.2012

15.

Święto Konstytucji 3 Maja i rocznica nadania imienia szkole

Witold Bujakowski,

Maria Kruszelnicka

27.04.2012

16.

Konkurs wiedzy o patronie szkoły

Elżbieta Bronowska, Witold Bujakowski

maj 2012

17.

Dni oświaty, książki i prasy

Elżbieta Bronowska

 maj 2012

18.

Dzień Matki i Dzień Dziecka – Festyn rodzinny

Anna Krzysiek

01.06.2012

19.

Zakończenie roku szkolnego

Dyrektor szkoły,

Anna Krzysiek,

Ryszard Denenfeld

29.06.2012

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )