Logo12

 

       

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. JANA DEKERTA W BLEDZEWIE

                        
 
 

"Aby człowiek wiedział dokąd idzie, musi wiedzieć skąd przychodzi."

(N. Davies)

Szanowni Państwo! Nasi byli Uczniowie!

 

       „Młodym jest się tylko raz, ale pamięta się o tym całe życie”. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się tę pamięć ożywić i wzmocnić, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o nadesłanie wspomnień ze szkoły, zdjęć, które moglibyśmy umieścić na stronie internetowej szkoły:

ttp://www.spbledzew.witrynaszkolna.pl/strona=Losy_Absolwentow, http://www.spbledzew.witrynaszkolna.pl/strona=Wspomnienia_Absolwentow). 

Zachęcamy Państwa także do dzielenia się swoją historią zawodową lub prywatną.

 

      Zależy nam na wspomnieniach zarówno tych sprzed kilkudziesięciu lat, kilkunastu, kilku, ale i również i tych sprzed roku. Wdzięczni bylibyśmy za informacje, jak potoczyły się Wasze losy,  gdzie pracujecie, czy też uczycie się. Czy nasza praca, wiedza, jaką  zdobyliście w naszej szkole, przydała się Wam, przydaje się  w Waszym życiu osobistym, pracy zawodowej, czy też w obecnej szkole (gimnazjum, liceum, studiach).

      Zapraszamy do zaprezentowania swoich zdolności, umiejętności z czasów szkolnych, bądź też nabytych w dorosłym życiu. Wasze relacje, zdjęcia przesłane na adres e-mail szkoły spbledzew@wp.pl lub na https://www.facebook.com/spbledzew/ zostaną wykorzystane podczas naszej bieżącej pracy, doskonalenia warsztatu zajęć, tworzenia koncepcji pracy szkoły oraz podczas jubileuszu szkoły i nadania imienia szkole.

 

Jeśli macie ciekawe zdjęcia z lat szkolnych, prześlijcie zeskanowane z opisem wydarzenia, którego dotyczą.

 

Chcesz, by zdjęcie Twojej Klasy zostało dołączone do tworzonej Galerii Absolwentów? Wyślij zdjęcie podając rok ukończenia szkoły i nr klasy - po wyrażeniu przez Was zgody na publikację.  

 

„Młodym jest się tylko raz, ale pamięta się o tym całe życie” – ożywmy wspólnie tę pamięć.

 

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Nauczycielom, Pracownikom oraz Rodzicom składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzę, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

 

 

Uczniom życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, codziennego uśmiechu oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Dyrekcja szkoły

SZKOŁA W OCZACH SZÓSTOKLASISTÓW

lightbox  lightbox lightbox 

   lightboxlightboxlightboxlightbox    

 

lightbox

 Poprzednia witryna naszej szkoły mieści się pod adresem: http://spbledzew.edupage.org     

 

Niniejsza witryna zawiera informacje wymagane przez Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.      

Dostęp do tych informacji uzyskuje się przez wybranie z menu górnego Pozycji "Biuletyn Informacji Publicznej".

 

ZDOBYLIŚMY TYTUŁ:

 

SZKOŁA W RUCHU

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA DEKERTA W BLEDZEWIE
adres: Szkolna 9
tel.: 957429920
e-mail: spbledzew@wp.pl
status: Szkoła w Ruchu 
      
Wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom  dziękuję za zaangażowanie, udział, pomoc i wsparcie. 
I NADAL OCZYWIŚCIE RUSZAMY SIĘ :))
Ewa Szczerbakowicz
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/15

REKRUTACJA ORAZ ZAPISY DO SZKOŁY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

www.spbledzew.witrynaszkolna.pl/strona=komunikatywww.spbledzew.witrynaszkolna.pl/strona=bip_dokumenty_szkolne

 

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

 

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszej współpracy z Gminnym Przedszkolem w Bledzewie i dzieciach sześcioletnich w naszej szkole.

opis dokumentutypdata

Sześciolatek w szkole - prezentacja

ppsx09-05-2012[ Pobierz ]
4 729 kB
SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY RODZICE
Syn (córka) Państwa jest młodym obywatelem Polski. Powinnością każdego obywatela jest służyć Ojczyźnie. Najlepiej służy się jej pracą. Nasza szkoła chce dopomóc Państwu w przygotowaniu Waszych pociech do ich przyszłej działalności zawodowej, społecznej i rodzinnej, dlatego wymagamy od każdego ucznia:

 

I.  W zakresie obowiązków szkolnych, żeby:

 

1. Uczęszczał regularnie na lekcje i na wybrane zajęcia pozalekcyjne, a każdorazową  nieobecność, spowodowaną chorobą lub  przyczyną  równie ważną usprawiedliwił u wychowawcy w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły.

2. Pracował na lekcjach sumiennie, koncentrując  uwagę na omawianych zagadnieniach, samodzielnie odrabiał zadania domowe.

3. Włączał się odpowiedzialnie we wzbogacanie procesu kształcenia poprzez aktywny udział w zajęciach dydaktycznych, organizowanie samopomocy koleżeńskiej.

4.   Pracował rzetelnie! Stawiał sobie wysokie wymagania, co przejawia się nadobowiązkową    pracą   w kołach   zainteresowań,  udziałem   w olimpiadach i konkursach, nauką języków obcych, realizacją indywidualnych programów nauczania itp.

II. W zakresie kultury osobistej:

1. aby sposobem bycia nie naruszał godności własnej i godności innych! Dbał o kulturę słowa, a zwroty: „Dzień dobry”, Do widzenia”, „Proszę”, „Dziękuję”, stosowane nie jako konwenans, ale wyraz rzeczywiście doznawanych uczuć, zjednały mu przyjaciół.

3.  aby kulturalnie spędzał czas! Zabiegał o ład i estetykę szkoły, nie niszczył sprzętu, przestrzegał czystości i  porządku.  

4. aby dbał o zdrowie i higienę osobistą! Do szkoły przychodził czysto, schludnie ubrany i uczesany. Obowiązuje estetyczny strój w barwach stonowanych – odcienie koloru niebieskiego, granatowego, szarego lub kolor czarny. 

 

Wymagamy od ucznia:

 

 •  aby na uroczystości szkolne, akademie, konkursy, reprezentowanie szkoły na zewnątrz  przychodził  ubrany galowo  –  obowiązuje  biała  koszula  (bluzka) i granatowe lub czarne spodnie (spódnica),
 •  na lekcje wf ubierał białą koszulkę i ciemne spodenki sportowe,
 •  aby nie palił papierosów, co więcej, starał się przekonywać palących o szkodliwości działania na organizm ludzki nikotyny, alkoholu, narkotyków. Pamiętał, że: Nie ulegać w tym, co złe, owczemu pędowi tłumów, znaczy: Mieć Charakter!
 •  aby okazywał szacunek każdemu człowiekowi, a szczególnie rodzicom, nauczycielom i ludziom starszym. Pamiętał, że mają oni za sobą pracę, której on jeszcze nie rozpoczął, osiągnięcia, o których może dopiero marzyć, klęski, które i jego nie miną.

Niedopuszczalne jest natomiast:

 •  farbowanie włosów,
 •  makijaż,
 •  malowanie paznokci,
 •  noszenie niedyskretnej biżuterii,
 •  noszenie nakryć głowy w budynku szkolnym,
 •  noszenie strojów odsłaniających ramiona, dekolt, brzuch czy bieliznę osobistą,
 •  tatuowanie i kolczykowanie ciała (dopuszczalne są skromne kolczyki w uchu u dziewcząt).

III. W zakresie postawy społeczno-moralnej, żeby:

 

1.  Był koleżeński! Jednak nie w ten tani sposób, jakim jest podpowiadanie lub użyczenie zadań do odpisywania. Umiał poświęcić swój czas koledze, przygotowując się wspólnie do klasówki, tłumacząc trudne zadania, odwiedzając kolegę w chorobie, dzieląc się drugim śniadaniem itp.

2.   Był prawdomówny i uczciwy!  Zwrócił  uwagę,  że  kłamstwo  płynie   najczęściej z braku odwagi albo z chęci jakiegoś zysku. Trudno przypuszczać, żeby miała mu w życiu odpowiadać postawa tchórza lub człowieka, dla którego osobisty interes jest najwyższą wartością. Pamiętał, że: „Kłamią niewolnicy, wolni mówią prawdę!”

3.  Przestrzegał ustaleń władz szkolnych: dyrektora, wychowawców, przedstawicieli samorządu szkolnego. Pełniąc jakąś zwierzchnią funkcję wiedział, że jest ona zobowiązaniem do większej pracy niż przeciętna.

 4.  Był wrażliwy na potrzeby innych!  Rozglądał się dookoła, zobaczył wiele potrzeb i wielu potrzebujących. Zechciał włączyć się w organizowanie zespołów ludzkich i środków na rzecz spraw i osób wartych wsparcia i zaangażowania.

 

PAMIĘTAJCIE PAŃSTWO: 

Tak, jak szkoła nasza stara się tworzyć klimat szacunku i uznania dla wysiłku poznawczego i wychowawczego ucznia, tak pragnie, aby każdy z jej wychowanków szanował szkołę,  dbał  o  jej  dobre imię.  Aby podczas zachowania w domu, na ulicy, w pracy i na zabawie prezentował znajomość języka ojczystego, matematyki, języków obcych, informatyki i innych przedmiotów oraz utrwalał w społeczeństwie opinię:

 

TO JEST DOBRA SZKOŁA, WYCHODZĄ Z NIEJ WARTOŚCIOWI LUDZIE!
„SZKOŁA I PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ"

Projekt KIK/34

„Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym

poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”

realizowany w ramach w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy

 

Cel

Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i, w konsekwencji, zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

 

Adresaci programu

Program jest adresowany do przedszkoli i szkół, by zmotywować je do podjęcia na własnym terenie działań zapobiegających rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Jest to podstawa do rozwoju środowiska niezbędnego do promowania zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej oraz nadzoru nad stanem odżywienia wśród dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 

Więcej informacji tutaj: http://www.zachowajrownowage.pl/p/o-projekciehttps://www.facebook.com/ZachowajRownowage

 

https://www.facebook.com/spbledzew

 

http://www.spbledzew.witrynaszkolna.pl/strona=SZKOLA_I_PRZEDSZKOLE_PRZYJAZNE_ZYWIENIU_I_AKTYWNOSCI_FIZYCZNEJ

 


 

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:

 

1. „Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas  I, II, III w Gminie Bledzew!”, Działanie 9.1.2; Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

2. "Otwieramy możliwości naszej szkolnej społeczności”,, Działanie  9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

lightboxPełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych,

dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie
oraz optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość.

 

 

 

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy

Uczniowie i Wychowankowie

 

 

 

lightbox

lightbox

lightbox

lightbox

lightbox

lightbox

lightbox

lightbox

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )