Logo12

 

       

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. JANA DEKERTA W BLEDZEWIE

                        
 
 

 

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI ZADAŃ

WYCHOWANIE FIZYCZNE – OBSZAR NR 1

Realizując podstawę programową z wychowania fizycznego, nauczyciele biorą pod uwagę przede wszystkim indywidualne predyspozycje uczniów, ich sprawność fizyczną, bezpieczeństwo na zajęciach, zainteresowanie daną dyscypliną sportu czy rozgrywkami drużynowym – i to daje się zauważyć podczas realizowanych zajęć z wychowania fizycznego, zajęć ruchowych. Zajęcia te, w zależności od warunków atmosferycznych odbywają się na hali sportowej, podwórku szkolnym lub w terenie (pobliskim lasku) oraz miejscu zabaw wyposażonym z programu MEN – to miejsce jest szczególnie ulubione przez przedszkolaków oraz uczniów z kl. I – III. Podczas obserwacji zajęć łatwo dostrzec to, iż wszyscy uczniowie ćwiczą - nie mają problemu z własnymi słabościami, umiejętnościami podczas wykonywania poszczególnych zadań (ćwiczeń), gier zespołowych – tu każdy osiąga sukces. Wszelkie zajęcia ruchowe, zarówno w oddziale przedszkolnym (dzieci sześcioletnie) jak i w kl. I-VI cieszą się w naszej szkole ogromnym powodzeniem – nie mamy problemów ze zwolnieniami z wychowania fizycznego, niećwiczeniem uczniów. Ten problem w naszej szkole nie istnieje. W szkole zatrudniony jest jeden nauczyciel wychowania fizycznego.

 

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego:

 

Temat: „Pory roku na sportowo” - Zabawy ruchowe metodą stacyjną kształtujące siłę, szybkość, wytrzymałość, zwinność, skoczność oraz koordynację ruchową.

 https://www.facebook.com/spbledzew/posts/609907585762960

 

Temat: Doskonalenie elementów technicznych gry z piłką z zakresu mini koszykówki  w zabawach i mini grach. 

 https://www.facebook.com/spbledzew/posts/611747662245619

 

zamieszczono 4 filmiki z realizacji:

https://www.facebook.com/photo.php?v=610539422366443&set=vb.576635222423530&type=2&theater

https://www.facebook.com/photo.php?v=610542082366177&set=vb.576635222423530&type=2&theater

https://www.facebook.com/photo.php?v=610546239032428&set=vb.576635222423530&type=2&theater

https://www.facebook.com/photo.php?v=610548842365501&set=vb.576635222423530&type=2&theater

 

linki do innych zajęć ruchowych:

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/612792062141179

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/611261382294247

https://www.facebook.com/photo.php?v=611262582294127&set=vb.576635222423530&type=2&theater

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/600081230078929

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576712462415806&set=pcb.576713119082407&type=1&theater

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/612370128850039

 

 

 

EDUKACJA ZDROWOTNA – OBSZAR NR 3

W realizację działań prozdrowotnych zaangażowana jest cała społeczność szkolna. Szczególny nacisk, w zakresie aktywności ruchowej i jej roli w codziennym życiu, położyliśmy na działania w wychowaniu przedszkolnym i I etapie kształcenia, ponieważ dają one możliwość wyrobienia nie tylko właściwych nawyków higienicznych, ale też prowadzenie zdrowego stylu życia – uprawianie codziennej gimnastyki, wybranej dyscypliny sportowej, tańca czy też po prostu, aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu („podwórkowe” gry i zabawy zespołowe). Tematyka ta jest realizowana nie tylko podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych, ale również pozalekcyjnych. W minionych latach pozyskaliśmy na ten cel środki z EFS: „Wszyscy jesteśmy na medal” oraz  „Przed nami Igrzyska”. Mamy nadzieję, iż uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w swoim codziennym (tak przynajmniej twierdzą), co z kolei przekłada się na poprawę stanu ich zdrowia fizycznego i psychicznego oraz na poprawę jakości życia. Ich zaangażowanie widać także podczas aktywności w szkole na rzecz promocji zdrowia (gazetki, spektakle, konkursy), udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach rowerowych. Edukacja zdrowotna pojawiła się także w scenariuszu wychowania fizycznego w k. V – obszar 1 (uczeń wyjaśnia różnice pomiędzy tętnem spoczynkowym a wysiłkowym, potrafi zmierzyć tętno).

 

Scenariusz zajęć:

 

Temat: Wiem, jak dbać o zdrowie.

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/609895552430830

 

Temat: Wyjątkowo zdrowy bal karnawałowy.

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/609881942432191

http://www.spbledzew.witrynaszkolna.pl/strona=galeria44

 

Temat: Zabawy i ćwiczenia na śniegu z wykorzystaniem sanek.

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/584949658258753

 

 Działania podejmowane na rzecz edukacji zdrowotnej:

http://www.spbledzew.witrynaszkolna.pl/strona=SZKOLA_I_PRZEDSZKOLE_PRZYJAZNE_ZYWIENIU_I_AKTYWNOSCI_FIZYCZNEJ

 

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE - OBSZAR NR 5

FERIE NA SPORTOWO!

Zajęcia te pozwoliły uczniom dobrowolnie uczestniczyć w różnych formach ruchu dla przyjemności, rozrywki, rozwoju własnych uzdolnień z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z zainteresowaniami. Stwarzały także możliwości wyrównywania poziomu sprawności fizycznej poprzez samodzielnie wybrane zajęcia rekreacyjno–sportowe.

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/591246364295749

 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KLAS II W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ I DWA OGNIE

Świąteczna atmosfera udzieliła się małym sportowcom z klas II, którzy z entuzjazmem rozegrali swój Mikołajkowy Turniej. Drugoklasiści z ogromnym przejęciem i w duchu zasad fair play rywalizowali w rozgrywkach w mini piłkę nożną i dwa ognie. Radosny nastrój udzielił się również kibicom, którzy dopingowali obie drużyny.

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/585929964827389

http://www.spbledzew.witrynaszkolna.pl/strona=galeria40

 

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno-sportowych. Na zajęciach tych mogą doskonalić poznane w trakcie lekcji wychowania fizycznego umiejętności ruchowe, zaznajamiać się z nowymi dyscyplinami sportowymi oraz zdobywać wiedzę niezbędną do zachowania bezpieczeństwa podczas wszelkiej aktywności ruchowej. Największą popularnością wśród dzieci cieszą się zespołowe gry sportowe, w szczególności piłka nożna oraz piłka ręczna. Na zajęciach tych również nasi „szkolni sportowcy” mogą przygotować się do zawodów sportowych. Zajęcia te cieszą dużą popularnością tym bardziej, że stwarzają możliwość realizowania się w wybranej dyscyplinie.

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/582170905203295

 

FESTYN RODZINNY – DZIEŃ SPORTU

Festyny Rodzinne stały się one tradycją szkoły i zagościły na stałe w kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych. Pierwszy odbył się w 2004r. Bardzo często po części artystycznej, prezentacji dokonań szkoły, uczniów, promocji projektów z EFS  na dzieci i gości czekają atrakcje i konkurencje, m.in. z użyciem piłek, kręgli, tarczy z lotkami, kółek ringo czy kija do unihokeja. Na poszczególnych stanowiskach sędziują nauczyciele oraz chętni rodzice. Czas upływa szybko i wesoło na wspaniałych zabawach i wspólnych rozmowach z kolegami. W zależności od środków, uczniowie bawią się także w basenie z piłkami, nadmuchiwanej zjeżdżalni i kolorowym zamku do skakania. Na tego, kto poczuje się zmęczony żywiołową zabawą, czeka ognisko z kiełbaskami i napojami, które sprawiedliwie rozdzielają panie z kuchni. W trakcie odwiedzają nas dzieci z Gminnego Przedszkola w Bledzewie, które też próbują wybranych konkurencji i  atrakcji. Wszystkie dzieci i większe, i mniejsze zgodnie się bawią.

Festyny przebiegają w bardzo miłej atmosferze, wszystkim dopisują humory, a dzień przynosi niezapomniane wrażenia i piękną pogodę, bo taką zawsze mamy.

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/611700615583657

 

WYCIECZKA WIELODNIOWA

Mamy już za sobą formalności związane z organizacją wielodniowej wycieczki turystyczno-krajoznawczej w Karkonosze. Odbywać się ona będzie w dniach od 23.04. do 27.04.2014r. punktem noclegowym będą Kowary – Ośrodek Oświatowo-wypoczynkowy Wojków, ul. Górna 2, 58-530 Kowary. W programie m.in. zwiedzanie Pragi, wędrówka szlakami w Skalnym Mieście, zajęcia edukacyjne i wędrówki ścieżkami edukacyjnymi w Nadleśnictwie w Kowarach.

 

Wycieczka już za nami - tu relacja z każdego dnia:

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/627208527366199

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/627663083987410

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/628299667257085

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/629438337143218

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/629647673788951

 

 

ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE - OBSZAR 6

Powiatowe Zawody Mini Piłki Ręcznej organizowane przez Powiatową Radę Sportu, przy współudziale szkół.

11.012.201r. odbyły się w naszej szkole Powiatowe Zawody Mini Piłki Ręcznej Chłopców, współorganizatorem z ramienia szkoły była p. Anna Krzysiek – nauczyciel wychowania fizycznego i opiekun naszej drużyny.  W zawodach udział wzięło 5 drużyn z powiatu międzyrzeckiego. 13.12.2013 r. w Przytocznej odbyły się Powiatowe Zawody Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt. Tym razem w zawodach wzięło udział 6 drużyn. Nasi reprezentanci czuli ogromnego ducha walki z innymi, dlatego ciężko pracowali na lekcyjnych i zajęciach pozalekcyjnych. W duchu fair-play walczyli y do samego końca. Poziom był wysoki - o zwycięstwie czasami zdecydowała dogrywka i rzuty karne. Trud oraz duch walki zaowocował podczas zawodów – obie drużyny zajęły I miejsce, a tym samym zakwalifikowały się do kolejnego etapu – rejonowego. W rejonie chłopcy zajęli III miejsce, a dziewczęta II, a tym samym zakwalifikowały się etapu wojewódzkiego.

Nasz szkoła bierze także udział w akcji Polskiego Związku Piłki Nożnej, biorąc udział w turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” – drużyna dziewcząt zajęła II miejsce w eliminacjach powiatowych.

 

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/612809595472759

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/609851802435205

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/576707802416272

 

W ramach współpracy ze higienistką szkolną, Policją oraz udziałem w programie „SZKOŁA I PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ" w szkole  odbywają się zajęcia, przedstawienia, konkursy klasowe, spotkania (np. z Policją),  nt. zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa oraz aktywności fizycznej. Uczniowie przygotowują się do indywidualnego i drużynowego konkursu z Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (kwiecień – zgodnie z ogłoszonym regulaminem BwRD),  „Bezpieczne wakacje z Lupo” (Turniej realizowany jest lubuską Policję w ramach wojewódzkiego programu prewencyjnego pn. „LUPO” – 2012r. nasz uczeń wygrał etap powiatowy, a wojewódzkim otrzymał wyróżnienie) oraz ogólnej wiedzy nt. zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej – wykonują szereg zaplanowanych we wrześniu 2013r działań  (konkursy klasowe – IV 2014r., międzyklasowy konkurs drużynowy - V 2014r.).

Ponadto jesteśmy w trakcie realizacji dwóch konkursów:

 

"KRÓL WITAMINOWY" - uczniowie codziennie przynoszą do szkoły owoce, czasami warzywa (np. pomidora, paprykę) i wspólne spożywają je na 2 (długiej przerwie lekcyjnej) wraz z II śniadaniem - każda "witaminka" jest zaznaczana przez wyznaczone osoby na tablicach - specjalnie przygotowywanych gazetkach w klasie. Na te osoby, które zwyciężą czekają nagrody.

 

"KRÓL MARCHEWKOWY" - środy są dniem marchewkowym, w tym dniu wszyscy powinni pamiętać o marchewce - każda z nich, zjedzona podczas II śniadania, zostaje zaznaczona - tu również na zwycięzców czekają nagrody. 

 

Powyższe konkursy trwają do końca maja – podsumowanie (ogłoszenie wyników) nastąpi w czerwcu podczas festynu rodzinnego, wspólnych zabaw rodzinnych. Na stronie WWW. Zamieściliśmy informację, kto wygrałby, gdybyśmy 21,03.2014r. ogłosili wyniki konkursu.

 

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/576771882409864

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/576769825743403

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/605515146202204

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/605528186200900

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/595626713857714

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/576783615742024

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/612275988859453

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/611277085626010

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576776689076050&set=pcb.576777255742660&type=1&theater

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/576775765742809

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/576777255742660

http://www.spbledzew.witrynaszkolna.pl/strona=SZKOLA_I_PRZEDSZKOLE_PRZYJAZNE_ZYWIENIU_I_AKTYWNOSCI_FIZYCZNEJ

ZAJĘCIA NIEZORGANIZOWANE - OBSZAR NR 7

Każda forma ruchu jest mile widziana, dlatego też wspólnie z uczniowie poszukujemy ich własnej. Każdy z nich ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań, pasji podczas lekcji, przerw śródlekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych. Taniec, aerobic, a może gry zespołowe? Doskonaląc swoje umiejętności, dbają o aktywny tryb życia, wdrażają prawidłowe nawyki i, przede wszystkim, uczą się współdziałania w zespole. Swoje pasje, zwłaszcza taneczne najmłodsi reprezentują podczas uroczystości szkolnych, m.in. Dnia Babci i Dziadka, zakończenia roku szkolnego, festynów.

W myśl powiedzenia „Czym skorupka za młodu nasiąknie...” postanowiliśmy przyczyniać się do jak największego rozwijania sprawności ruchowej u przedszkolaków. Wspólne zabawy dzieci z naszego oddziału przedszkolnego oraz Przedszkola Gminnego w Bledzewie stały się tradycją. Ulubionym miejscem wspólnych spotkań jest niewątpliwie MIEJSCE ZABAW – sala wyposażona w pomoce i sprzęt w ramach realizacji programu MEN. Tym razem jednak, po raz pierwszy, dzieci spotkały się na hali sportowej – ogromną halę miały tylko dla siebie. Wszyscy byli podekscytowani, ponieważ czekała ich Mini Olimpiada – SPORT NA WESOŁO. Uczestnicy, podzieleni na dwie grupy, z dużym zaangażowaniem i uśmiechem zmagali się m.in. w następujących konkurencjach: slalom, skoki w worku, bieg z woreczkiem, chodzenie po śladach. Największą atrakcją było, niewątpliwie, samodzielne bieganie za piłką po całej hali - dominowała piłka nożna i ręczna. Już teraz dostrzec można było preferencje sportowe.

Niewątpliwie głównym naszym celem jest rozbudzenie zainteresowania różnymi formami ruchu i podejmowania aktywności ruchowej – pasji do sportu, współzawodnictwa zgodnego z zasadami fair-play na terenie szkoły i poza nią, m.in. poprzez udział w zajęciach pozaszkolnych , np. gminnym klubie sportowym, zespołach tanecznych.

 

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/612338135519905

https://www.facebook.com/spbledzew/posts/611567832263602

https://www.facebook.com/photo.php?

http://www.spbledzew.witrynaszkolna.pl/strona=galeria48

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )